666 551 734 biuro@ollex.pl

Całodobowa

pomoc drogowa

Holowanie pojazdu w razie awarii, wypadku bądź kolizji. Szybko, bezpiecznie, o każdej porze.

Nagły wypadek? Zadzwoń!

Dlaczego Ol-Lex?

Natychmiastowa pomoc

Kompleksowa obsługa

Auto zastępcze

Pomoc na autostradzie

Możliwość naprawy auta

Pomoc z odszkodowaniem

Na kłopoty?
Ol-LEX!

Awaria, wypadek czy kolizja drogowa może spowodować konieczność holowania pojazdu. W takim przypadku warto skorzystać z usług sprawdzonej i profesjonalnej firmy, która możliwie najszybciej dotrze na miejsce oraz sprawnie zabierze samochód i podróżujące nim osoby. Firma OL-LEX oferuje Państwu szybkie i bezpieczne holowanie pojazdu, który uległ awarii bądź wypadkowi. Auto zostanie dostarczone do wybranego warsztatu, a podróżni otoczeni opieką.

Świadczymy także pomoc w sprawach związanych z uzyskaniem odszkodowania oraz oferujemy usługi naszej wypożyczalni samochodów. Koszt oferowanego przez nas auta zastępczego może zostać pokryty z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia, w związku z czym nasi Klienci nie muszą przeznaczać na ten cel własnych pieniędzy. Jeśli są Państwo zmuszeni do skorzystania z usługi holowania pojazdu w okolicach Grudziądza, Kwidzyna bądź Pelplina oferta firmy OL-LEX będzie najprostszym i najszybszym wybawieniem z kłopotu.

Autostrada
i nie tylko!

Firma OL-LEX świadczy usługi pomocy drogowej na autostradzie A1 oraz na wszystkich drogach w okolicach Grudziądza, Kwidzyna i Pelplina. Oferujemy pomoc w razie wypadków i kolizji zapewniając transport i pomagając w ściąganiu aut, które utknęły na poboczu, wjechały do rowu lub zawisły na mostkach czy nierównościach w nawierzchni.

Wykonujemy także, jeśli tylko to możliwe, naprawy na miejscu. Nasze wyposażenie pozwala na m.in. wymianę kół, awaryjne uruchamianie pojazdu, drobne naprawy na drodze. Jesteśmy w stanie holować i transportować: samochody osobowe, dostawcze, quady, wózki widłowe, sprzęt budowlany, maszyny rolnicze oraz wszelkie inne pojazdy i przedmioty wg Państwa potrzeb.

Nasza
oferta

  • pomoc drogowa przez całą dobę, 365 dni w roku
  • transport pojazdów osobowych, busów, dostawczych,
  • transport innych towarów
  • transport maszyn budowlanych i wózków widłowych
  • przewóz osób
  • odpalenie samochodów i innych pojazdów z urządzenia rozruchowego
  • dowóz paliwa
  • ratownictwo drogowe

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Umowy zawierane są pomiędzy OL-LEX Karol Olewiński z siedzibą w Sadlinkach przy Ulicy Strumykowej 3 zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ a osoba która zleca dokonania usługi zwanym w dalszej części regulaminy ZLECAJĄCYM.

1) Przedmiotem działalności firmy OL-LEX jest pomoc osobą poszkodowanym w wypadkach/ kolizjach drogowych lub osoba których pojazdy uległy awarii lub znalazły się w innej nie przewidzianej sytuacji na drodze.

2) Do zawarcia umowy na usługi Pomocy drogowej dochodzi w sposób telefoniczny poprzez złożenia zlecenia ( co jest utrwalone nagraniem przechowywanym przez firmę OL-LEX)

3) Ustnie bezpośrednio pracownikowi firmy OL-LEX lub W formie papierowej przez złożenie i podpisanie umowy zlecenia

4) W formie elektronicznej poprzez zlecenie Holowania / transportu lub innej usługi pomocy drogowej/ ratownictwa drogowego.

II. Zawarcie umowy

1) Złożenie zlecenia przez jedną z wyżej wymienionych form jest wiążące dla obu stron i obliguję stronę zlecającą do pokrycia kosztów za wykonane i/lub próbę wykonania zlecenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

2) W przypadku rezygnacji ze złożonego zlecenia po zadysponowaniu sprzętu wyznaczanego do realizacji tego zlecenia zlecający zobowiązany jest to pokrycia wyznaczonych kosztów jak za wykonaną usługę chyba że zleceniobiorca wskaże inaczej.

3) W przypadku gdy okaże się iż okoliczności obrazujące rozmiar szkody/ zakres nieżbędnych działań przedstawione przez zlecającego są inne niż pierwotnie określone ZLECENIOBIORCA może podnieść ustalone wcześniej wynagrodzenie adekwatnie do pracy i środków które musiał zaangażować do realizacji tego zlecenia lub odstąpić od wykonania zlecenia z winy zleceniodawcy.

III. Postanowienia końcowe

1) Platforma Internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3) Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów

4) Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów miedzy zlecającym a zleceniobiorcą jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ZLECENIOBIORCY

Masz pytania?
Napisz do nas!

Chętnie pomożemy w każdej sytuacji – wystarczy, że opiszesz nam swój problem, a wrócimy do Ciebie z informacją zwrotną.