666 551 734 biuro@ollex.pl

Pomoc drogowa Laweta Tczew

Autoholowanie pojazdu w razie awarii, wypadku bądź kolizji. Szybko, bezpiecznie, o każdej porze.

Pomoc drogowa Tczew

Nagły wypadek? Zadzwoń!

Pomoc drogowa Ol-Lex to:

Natychmiastowa pomoc

Kompleksowa obsługa

Auto zastępcze

Pomoc na autostradzie

Możliwość naprawy auta

Pomoc z odszkodowaniem

Pomoc drogowa – Tczew

Jeśli potrzebujesz pomocy drogowej w Tczewie, jesteś we właściwym miejscu! Nasza firma oferuje szybką i profesjonalną pomoc na drodze, aby uwolnić Cię od stresu i problemów związanych z awarią samochodu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nieplanowany postój może zrujnować plany i zepsuć wyjazd służbowy czy prywatny. Jednocześnie, jeśli doszło do niego w okolicy, w której działamy, możesz oczekiwać naszego kompleksowego oraz profesjonalnego wsparcia. 

Oferujemy zarówno pomoc doraźną na miejscu zdarzenia, a kiedy to nie wystarczy także usługę holowania pojazdu do najbliższego warsztatu. Nasze pojazdy holownicze są nowoczesne i bezpieczne, a nasz zespół jest doświadczony w transporcie pojazdów.

Doświadczona ekipa pomocy drogowej

Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług i zadowolenia naszych klientów. Dlatego też, dbamy o ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników, jak również modernizację narzędzi oraz sprzętu. 

Siłą OL-LEX są ludzie. Pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w branży, dzięki czemu są w stanie zapewnić fachową i szybką pomoc drogową. Cenimy sobie zaufanie naszych klientów, dlatego też, do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem do minimum skracając czas oczekiwania na przybycie wsparcia. 

Jeśli potrzebujesz pomocy drogowej w Tczewie, skontaktuj się z nami już teraz. Z przyjemnością pomożemy Ci rozwiązać Twój problem z samochodem. Zapisz nasz numer na przyszłość – każdy kierowca powinien znać firmę oferującą autoholowanie w jego okolicy.

Kompleksowe usługi – nie tylko autoholowanie

Oferujemy także usługi takie jak: wymiana koła, oleju, odpalanie pojazdu, holowanie motocykli. W warsztacie możemy zaproponować także naprawę układu kierowniczego, układu hamulcowego, układu zawieszenia. Jesteśmy w stanie naprawić praktycznie każdy rodzaj usterki, zarówno te proste, jak i te bardziej skomplikowane.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Pracujemy też w weekendy oraz dni świąteczne, bo wiemy, że wiele wypadków i zdarzeń losowych ma miejsce poza standardowymi godzinami pracy warsztatów. 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy drogowej w Tczewie, zaufaj naszej firmie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zadzwoń do nas już teraz i skorzystaj z naszych usług. Gwarantujemy szybką i skuteczną pomoc oraz atrakcyjne ceny.

Świadczymy również usługi: Pomocy drogowej w Grudziądzu, Kwidzynie, Wynajem autokarów w Kwidzynie.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Umowy zawierane są pomiędzy OL-LEX Karol Olewiński z siedzibą w Sadlinkach przy Ulicy Strumykowej 3 zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ a osoba która zleca dokonania usługi zwanym w dalszej części regulaminy ZLECAJĄCYM.

1) Przedmiotem działalności firmy OL-LEX jest pomoc osobą poszkodowanym w wypadkach/ kolizjach drogowych lub osoba których pojazdy uległy awarii lub znalazły się w innej nie przewidzianej sytuacji na drodze.

2) Do zawarcia umowy na usługi Pomocy drogowej dochodzi w sposób telefoniczny poprzez złożenia zlecenia ( co jest utrwalone nagraniem przechowywanym przez firmę OL-LEX)

3) Ustnie bezpośrednio pracownikowi firmy OL-LEX lub W formie papierowej przez złożenie i podpisanie umowy zlecenia

4) W formie elektronicznej poprzez zlecenie Holowania / transportu lub innej usługi pomocy drogowej/ ratownictwa drogowego.

II. Zawarcie umowy

1) Złożenie zlecenia przez jedną z wyżej wymienionych form jest wiążące dla obu stron i obliguję stronę zlecającą do pokrycia kosztów za wykonane i/lub próbę wykonania zlecenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

2) W przypadku rezygnacji ze złożonego zlecenia po zadysponowaniu sprzętu wyznaczanego do realizacji tego zlecenia zlecający zobowiązany jest to pokrycia wyznaczonych kosztów jak za wykonaną usługę chyba że zleceniobiorca wskaże inaczej.

3) W przypadku gdy okaże się iż okoliczności obrazujące rozmiar szkody/ zakres nieżbędnych działań przedstawione przez zlecającego są inne niż pierwotnie określone ZLECENIOBIORCA może podnieść ustalone wcześniej wynagrodzenie adekwatnie do pracy i środków które musiał zaangażować do realizacji tego zlecenia lub odstąpić od wykonania zlecenia z winy zleceniodawcy.

III. Postanowienia końcowe

1) Platforma Internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3) Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów

4) Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów miedzy zlecającym a zleceniobiorcą jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ZLECENIOBIORCY

Masz pytania?
Napisz do nas!

Chętnie pomożemy w każdej sytuacji – wystarczy, że opiszesz nam swój problem, a wrócimy do Ciebie z informacją zwrotną.