666 551 734 biuro@ollex.pl

Kancelaria Odszkodowawcza

Firma OL-LEX współpracuje z kancelariami na terenie całego kraju, dzięki czemu możemy poprowadzić każdą sprawę o odszkodowanie. Jednym z naszych partnerów jest Kancelaria Prawna Mediator Sp. J.

Potrzebujesz auta? Zadzwoń!

Zakres działań

Z

Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała lub śmiertelny

  • Poszkodowany to kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta lub inna osoba.
  • Poszkodowani doznali obrażeń ciała lub zginęli na skutek wypadku drogowego.

Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie jest fakt, że poszkodowany nie jest wyłącznym sprawcą wypadku.

Z

Wypadek z zaniedbania

Poszkodowanym jest osoba, która w wyniku zaniedbania innej osoby fizycznej lub prawnej, np.: firmy, instytucji, władz samorządowych, odniosła obrażenia. Wśród zdarzeń, które mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń, są m.in.:

  • potknięcie się na nierówności chodnika,
  • poślizgnięcie się na nieodśnieżonym chodniku,
  • upadek na uszkodzonych schodach lub potknięcie się na wystającej studzience.
Z

Wypadek w rolnictwie

Poszkodowany odniósł obrażenia ciała lub zginął w wyniku wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Z

Wypadek w pracy

Pracownik odniósł obrażenia ciała, poniósł koszty lub został narażony na straty z winy zakładu pracy.

Z

Błąd medyczny lub zdarzenie medyczne

Poszkodowany ucierpiał wskutek błędu, lub zdarzenia medycznego. Błędy w sztuce medycznej, skutkujące pogorszeniem zdrowia to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie pracownika placówki świadczącej pomoc medyczną, które doprowadziły do szkody na osobie.

Z

Problemy z odszkodowaniem z polis dobrowolnych

Poszkodowany nie uzyskał należnego odszkodowania z posiadanej przez siebie polisy ubezpieczeniowej. Prowadzimy obsługę m.in. polis na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy polis pracowniczych.

Kancelaria Prawna Mediator Sp. J.

Mediator Sp. J. to kancelaria prawna, która działa od 2003 r., ułatwiając osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskanie należnych odszkodowań. Kancelaria oferuje swoim klientom skuteczną pomoc, opierając się na znakomitej orientacji w obowiązujących przepisach i zgromadzonym doświadczeniu, potwierdzonym ponad sześcioma tysiącami zleconych spraw. Mediator Sp. J. reprezentuje przed ubezpieczycielami Polaków z całej Europy.

Firma Mediator, reprezentując interesy swoich klientów, działa kompleksowo, a każda prowadzona sprawa jest realizowana w kilku kolejnych etapach. W pierwszym przedstawia ubezpieczycielowi roszczenie w imieniu swego zleceniodawcy, opierając się na zebranej dokumentacji. W razie podjęcia przez firmę ubezpieczeniową, do której Mediator Sp. J. kieruje wniosek o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia decyzji odmownej w następnym etapie składane jest stosowne odwołanie. W przypadku gdy i ono nie skutkuje zawarciem ugody i wypłatą należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia bądź odszkodowania Kancelaria kontynuuje postępowanie na drodze sądowej. W takim przypadku Klientów reprezentują etatowi radcy prawni – kontraktowi pracownicy Kancelarii Mediator. Spółka Mediator jest zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Lublinie, zaś siedziba Spółki mieści się w Kraśniku. Na terenie całego kraju firma Mediator jest reprezentowana przez Doradców Klienta, którzy służą pomocą każdemu, kto wyrazi zainteresowanie świadczonymi usługami. Spotkanie z Doradcami Klienta i udzielane przez nich porady są bezpłatne i niezobowiązujące. Po udzieleniu przez poszkodowanego pełnomocnictwa Mediator wspólnie z nim gromadzi konieczną dokumentację i rozpoczyna proces dochodzenia roszczeń.

Masz pytania?
Napisz do nas!

Chętnie pomożemy w każdej sytuacji – wystarczy, że opiszesz nam swój problem, a wrócimy do Ciebie z informacją zwrotną.